20 Ekim 2018 Cumartesi
Ana Sayfa / İhaleler / Bağcılar Belediyesi Mahmutbey’de arsa satacak
arsa

Bağcılar Belediyesi Mahmutbey’de arsa satacak

Bağcılar Belediye Başkanlığı, Mahmutbey’de bulunan 2 bin 752 metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı.

1771 ada 38 parselde yer alan arazi imar planlarında akaryakıt alanı olarak görünüyor.

27 milyon 520 bin lira değer biçilen arazi için 11 Ocak 2018 tarihinde Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda ihale düzenlenecek.

825 bin 609 lira geçici teminat istenen taşınmazın hali hazırda boş durumda.

İhale Şartnamesi, Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların bin lira bedelle şartname alması zorunlu.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

– Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

– 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

– Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

– Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

– Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

– Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

– Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

– Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

– Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.