25 Haziran 2018 Pazartesi
Ana Sayfa / İhaleler / Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 312 milyon liralık arsa satışı
Nuvo Dragos
arsa

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 312 milyon liralık arsa satışı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi 654 ada 1 parsel numaralı parselde yer alan 446 bin metrekarelik araziyi satışa çıkartıyor.

Kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacak ihale, 27.09.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

Satılık taşınmaz için 312 milyon 217 bin liralık değer biçilirken, 9 milyon 366 bin lira geçici teminat isteniyor.

İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.

Teklif için istenen belgeler

A. Gerçek Kişiler;

a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti

c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

f. Yer görme belgesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır.)

g. Şartname alındı makbuzu

h. Onaylı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır.)

i. Vekâleten katılımda ise, ek olarak; Noter tasdikli vekaletname aslı, vekaletname verenin noter tasdikli imza beyannamesi aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

B. Tüzel Kişiler;

a. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2017 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)

d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

f. Yer görme belgesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır)

g. Şartname alındı makbuzu (Aslı)

h. Vekaleten katılımda ise, ek olarak; Noter tasdikli vekaletname aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

C. Ortak girişimler;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir