16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa / İhaleler / Döşemealtı Belediyesi üç arsa satacak
satılık arsa

Döşemealtı Belediyesi üç arsa satacak

Döşemealtı Belediye Başkanlığı, Altınkale’de bulunan üç arsasını satışa çıkardı.

Söz konusu taşınmazlar için 8 Şubat 2018 günü kapalı teklif usulü ihale düzenlenecek.

İmar planlarında konut alanı olarak görünen arsaların büyüklükleri ve muhammen bedelleri şöyle:

20 bin metrekare – 8 milyon TL
13 bin 484 metrekare – 5 milyon 375 bin TL
26 bin 562 metrekare – 10 milyon 624 bin TL

İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
– Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
– Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2018 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
– Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.