19 Eylül 2017 Salı
Ana Sayfa / Emlak Rehberi (sayfa 30)

Emlak Rehberi

İmar planı ilkeleri neler olmalı?

kentsel dönüşüm

14 Haziran 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21 numaralı maddesinde imar planı ilkelerinin nasıl olması gerektiği yazılıdır. İşte o madde de yazanlar: (1) İmar planları, varsa kadastral durum işlenmiş, en …

Devamını oku »

Uygulama imar planında neler yer alır?

Uygulama imar planında,  nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak şu unsurlar yer alır: Yapılaşmaya …

Devamını oku »

Emlak Vergisi Beyannamesi

konut kredisi

Vergi dairesine verilecek Emlak Vergisi beyannamelerinin şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş sebebi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir: a) …

Devamını oku »

Arazi vergisinde istisna

Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin  10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu hükmün tatbikatında …

Devamını oku »

Emlak vergisini kimler öder?

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Emlak Vergisi Konunu hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Emlak Vergisi Kanunu’da bina tabiri, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina …

Devamını oku »

Emlak vergisi değeri nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi değeri Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, …

Devamını oku »

Bina ve arazi vergisi

BİNA VERGİSİ: Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına …

Devamını oku »

Kat yükseliği nedir, ne kadar olmalıdır?

Kat yüksekliği nedir? Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise genel olarak; ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret olarak …

Devamını oku »

Emlak vergisi ceza miktarı nasıl indirilir?

Banka kredisiyle konut satın alan tüketicilerin, beyan ettikleri emlak vergi değerinin kullandıkları kredi miktarından düşük olması durumunda ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri, bu durumu yaşamamaları için belediye ve tapu müdürlüklerine dilekçe vererek düzeltme yapmaları gerektiği bildirildi. …

Devamını oku »

Beylikdüzü yeni konut projeleri 2015 – 2016

Dekar Asmalı Hayat

Beylikdüzü lüks villalardan, sosyal olanaklara sahip nitelikli ucuz konut projelerine kadar farklı gelir gruplarına hitap eden yapılara ev sahipliği yapıyor. İşte Beylikdüzü yeni konut projeleri: Vira İstanbul Gül Proje tarafından inşa edilecek Vira İstanbul 630 …

Devamını oku »