22 Şubat 2018 Perşembe
Ana Sayfa / Emlak Rehberi (sayfa 5)

Emlak Rehberi

Yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat faaliyetleri

inşaat sıva

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde yapı ruhsatı gerektirmeyen inşai faaliyetler hakkında hükümler yer alıyor. Buna göre, (1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve …

Devamını oku »

Statik proje nedir?

inşaat

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre, statik proje; mimari projeye ve zemin ve temel etüdü raporuna uygun olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların …

Devamını oku »

Mimari proje nedir, içerisinde neler yer alır?

imar

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre, mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan projeye mimari proje denir. Bir mimari projede; 1)    Vaziyet planı, 2)    Kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım …

Devamını oku »

Dört katlı binalarda asansör zorunlu oldu

asansör

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakmayı, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesis edilmeyi zorunlu hale getirdi. Yönetmelikte asansör ile ilgili hükümler şöyle: …

Devamını oku »

Yapılarda bina girişleri ve rampaları nasıl olmalı?

inşaat

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesi yapılarda bina girişleri ve rampaların nasıl olması gerektiği konusunda hükümler yer alıyor. Buna göre; (1) Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ve asansöre ulaşıncaya kadar dış kapı genişliğinden …

Devamını oku »

Konutlarda kat yüksekliği 3.6 metreyi geçemeyecek

inşaat

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde kat yükseklikleri hakkında sınırlamalar yer alıyor. Yönetmeliğin 28’inci maddesinde yer alan bilgilere göre, kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en …

Devamını oku »

Bir parselde birden fazla bina yapılabilir mi?

imar

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bir parselde birden fazla bina yapılması hakkında hükümler yer alıyor. Yönetmeliğin 24’üncü maddesinde konuyla ilgili şu ifadeler bulunuyor: (1) Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin bahçe mesafeleri …

Devamını oku »

Katlar alanı nedir?

inşaat

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre katlar alanı bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Kullanılabilen alanlar deyiminden; konut, işyeri, …

Devamını oku »

Taban alanına hangi kullanımlar dahil edilmez?

konut apartman

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre, taban alanı, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde etrafı açık bırakılarak kolonlar üzerinde inşa edilen yapılarda taban alanı, zemine oturan en dış çeperlerdeki kolonların dış yüzeylerinin en kısa doğru …

Devamını oku »