13 Aralık 2018 Perşembe
Ana Sayfa / İhaleler / Erzurum Büyükşehir Belediyesi 19 arsa satacak
arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 19 arsa satacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesinde Bulunan 19 arsayı satışa çıkardı.

23 Kasım 2017 günü kapalı teklif usulü ile satışa sunulacak arsaların imar durumu, büyüklüğü ve muhammen bedelleri şöyle:

İmar Durumu Taşınmaz m² Muhammen Bedel TL
Ticaret+ Konut E=2.50 6.844,12 10.266.180,00
Ticaret+ Konut E=2.50 4.672,27 7.008.405,00
Konut E=2.50 11.578,76 14.473.450,00
Ticaret+ Konut E=2.50 4.678,59 7.017.885,00
Ticaret+ Konut E=2.50 5.869,60 8.804.400,00
Konut E=2.50 7.074,65 8.843.312,50
Konut E=2.50 8.403,55 10.504.437,50
Ticaret+ Konut E=2.50 7.420,26 11.130.390,00
Ticaret+ Konut E=2.50 7.068,45 10.602.675,00
Ticaret+ Konut E=2.50 7.052,21 10.578.315,00
Ticaret+ Konut E=2.50 8.156,83 12.235.245,00
Konut E=2.50 11.250,81 14.063.512,50
Ticaret+ Konut E=2.50 7.725,62 11.588.430,00
Konut E=2.50 5.593,38 6.712.056,00
Konut E=2.50 9.691,72 12.114.650,00
Ticaret+ Konut E=2.50 6.690,14 10.035.210,00
Ticaret+ Konut E=2.50 14.479,23 21.718.845,00
Konut E=2.50 11.094,76 13.868.450,00
Konut E=2.50 3.789,23 4.736.537,50

Arsaların satış bedelinin yüzde 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacak.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 23/11/2017 Perşembe günü saat 13:30’a kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 – Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 – Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 – Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 – Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 – İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 – Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 – Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacak.

8 – Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacak.

9 – Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir