17 Şubat 2019 Pazar
Ana Sayfa / İhaleler / Fatsa Belediyesi 12 dükkan ve 1 arsa satacak
arsa arazi

Fatsa Belediyesi 12 dükkan ve 1 arsa satacak

Fatsa Belediyesi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 5 bin 612 metreralik arsayı satışa çıkardı.

Dolunay Mahallesi Serin Sokak’ta bulunan, imar planında Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli taşınmaz için kapalı teklif (artırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 2 milyon 810 bin lira olan taşınmaz için 25 Ocak’ta ihale yapılacak.

Öte yandan Fatsa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasının zemin katında bulunan 12 adet dükkan da aynı gün satışa sunulacak.

Büyüklükleri 199 ile 287 metrekare arasında değişen taşınmazlara biçilen değer 1 milyon 600 bin lira ile 2 milyon 460 bin lira arasında farklılık gösteriyor.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde şu şartlar aranıyor:

GERÇEK KİŞİLER:

 • İkametgahBelgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

TÜZEL KİŞİLER:

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf veSanatkarlarsiciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU

Tel  : 0452 423 63 00

Fax : 0452 423 63 09