6 Ağustos 2020 Perşembe
Ana Sayfa / Güncel / Gayrimenkul değerleme şirketleri dışarıdan hizmet alabilecek
inşaat ihale imar

Gayrimenkul değerleme şirketleri dışarıdan hizmet alabilecek

Gayrimenkul değerleme kuruluşları, sözleşme imzalamak suretiyle dışarıdan hizmet alarak gayrimenkul değerleme hizmeti sağlayabilecek.

Resmi Gazete’nin 18 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan ve sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kuruluşları hakkında tebliğde değişiklik öngören tebliğe göre, tebliğin 11. maddesi 3. fıkrasında yer alan “Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen değerleme faaliyetlerinde dışarıdan hizmet alınarak gayrimenkul değerleme hizmeti sağlanamayacağı” yönündeki hükmü saklı kalmak kaydıyla; gayrimenkul değerleme kuruluşları, sözleşme imzalamak suretiyle dışarıdan hizmet alarak gayrimenkul değerleme hizmeti sağlayabilecek.

Ancak şirketlerin bir takvim yılı içinde, dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiği değerleme faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatları, toplam hasılatlarının %25’ini geçemeyecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bu oranın uygulanması kademeli olarak %60, %40 ve nihai olarak %25 olarak gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul değerleme kuruluşları, %60’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla uyum sağlamak, %40’lık oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla uyum sağlamak ve son olarak %25’lik oranın hesaplanmasına 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başlamak ve anılan hükme 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla uyum sağlamak zorunda olacaklar.

Tebliğin “yetki ve lisans iptal” başlıklı 13. maddesine eklenen bir fıkrayla, “Değerleme faaliyetleri ile ilgili olarak MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye iletilecek veri ve bilgilerin zamanında ve belirlenen esaslar çerçevesinde iletilmemesi”, gayrimenkul değerleme kuruluşunun değerleme faaliyetinde bulunma yetkisinin iptal edilebilmesine yol açabilecek kriterler arasında dahil edildi.