17 Şubat 2019 Pazar
Ana Sayfa / Emlak Rehberi / İmar barışı hakkında 10 soru 10 cevap
inşaat ihale imar

İmar barışı hakkında 10 soru 10 cevap

1 – KİMLER YARARLANABİLECEK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar imar barışından faydalanabilecek.

2 – BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Düzenlemenin yasalaşıp Resmi Gaze­te’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek.

3 – SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlık 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bakanlar Kurulu isterse bu süreyi bir yıl daha uzatarak 2019 yılı sonuna çekebilecek.

4 – BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru sahibi, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında bedel ödeyecek. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına ka­dar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirme yetkisi Bakanlar Kurulu’nda olacak.

5 – BAŞVURU SIRASINDA NELER DİKKATE ALINACAK?

Başvuruya konu yapının ve arsasının mül­kiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

6 – İMAR BARIŞI NE GETİRECEK?

Ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş binalara verilecek yapı kayıt belgesi ile geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağ­lanabilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

7 – YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapıl­masına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapı­ların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığında sorumlu malik olacak.

8 – KAT MÜLKİYETİ ALINABİLECEK Mİ?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunma­yan binalar yapı kayıt belgesi aldığında ve maliklerin yarısının onayının bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda, yapı kayıt belgesi için belirlenen bedelin iki katı ödenecek.

9 – HAZİNE ARAZİSİNDEYSE NE OLACAK?

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların, Hazi­ne’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı kayıt bel­gesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi mirasçı­larının talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

10 – PARA NEREDE KULLANILACAK?

İmar barışından 50 milyar lira gelir elde etmeyi planlayan hükümet, elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm projelerinde ve şehirlerin yeninden imarında kullanı­lacağını açıkladı.