11 Aralık 2018 Salı
Ana Sayfa / İhaleler / Karabük Belediyesi 60 adet iş yeri satacak
kredi

Karabük Belediyesi 60 adet iş yeri satacak

Karabük Belediye Başkanlığı, 100.Yıl Mahallesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi üzerinde yapılmakta olan AVM inşaatında bulunan toplam 60 adet iş yerini satışa çıkardı.

İki blok halinde ayrı ayrı satılacak taşınmazlar için 25 Aralık 2017 günü kapalı teklif usulü ihale düzenlenecek.

A bloktaki 40 adet işyeri için 19 milyon lira ile  B blokta 20 adet işyeri ile eklentileri için ise 15 milyon lira değer biçildi.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:
1) Türkiye‘de tebligat için adres göstermek.
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.
3) Şartname alındığına dair belge
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden )
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2017 yılında alınmış olacak
7) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Karabük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.