23 Ocak 2019 Çarşamba
Ana Sayfa / İhaleler / Kaynaşlı Belediyesi arsa ve bina satacak
satılık arsa

Kaynaşlı Belediyesi arsa ve bina satacak

Kaynaşlı Belediyesi, sahibi olduğu 3 bin 142 metrekarelik arsayı ve üzerinde bulunan 760 metrekare büyüklüğündeki binayı satışa çıkardı.

Toplam 3 milyon 196 bin lira değer biçilen gayrimenkuller için 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 14.00’da açık teklif usulü artırmayla ihale düzenlenecek.

KaynaşlıBelediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale için 95 bin 907 lira geçici teminat isteniyor.

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve 500 TL şartname bedeli karşılığında temin edebilirler.