21 Mart 2019 Perşembe
Ana Sayfa / İhaleler / Keçiören Belediyesi’nden arsa satışı
arsa

Keçiören Belediyesi’nden arsa satışı

Keçiören Belediyesi, Çaldıran Mahallesi, 32031 ada 17 nolu parselde bulunan 3 bin 216 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı.

İmar planında Ticaret Arsası kullanımına ayrılmış olan arazi için 5 Mayıs 2018 tarihinde Keçiören Belediyesi Encümen Salonu’nda ihale düzenlenecek.

Söz konusu arsa için 8 milyon 40 bin lira muhammen bedel belirlenirken, 241 bin 200 lira geçici teminat isteniyor.

İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500 lira şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf

– İhaleye iştirak Dilekçesi,

– Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

– İkametgah Belgesi,

– Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

– Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,

– Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,

– Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,

– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,

– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

B) İç Zarf

– Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.)