17 Şubat 2019 Pazar
Ana Sayfa / Politika / Konut hesabında devlet katkısı artacak
kredi

Konut hesabında devlet katkısı artacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni istihdama gelir vergisi stopajı desteği, makine teçhizat alımlarında KDV istisnası, yeni araç alımlarında kısmi ÖTV hurda indiriminin de aralarında yer aldığı tasarının TBMM’ye sunulduğunu açıkladı. Yeni torba yasayla mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılıyor.

Ağbal yaptığı yazılı açıklamada bugün TBMM’ye sevk edilen “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nın içeriğine ilişkin şunları belirtti:

 • Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı bugün TBMM’ye sevk edildi
 • Tasarı ile vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek
 • Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor
 • OSB’ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV’den istisna öngörülüyor 16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10,000 TL’yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor
 • Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz 2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak
 • Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine, 1,000 TL ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkân sağlanıyor
 • Çiftçi ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli kredilerin kamu katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının hazine bütçesinden karşılanması öngörülüyor Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sistemi, bakanlar kurulu kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor
 • Bu çerçevede kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak
 • TCMB nezdindeki hazine adına açılacak tek hazine kurumlar hesabına aktarılacak Tasarı ile kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenleniyor
 • Akkuyu nükleer güç santrali projesi ve Japonya ile yapılacak nükleer santral yatırımlarının stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmekte Kurulu gücü azami 10 KW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara GV ve KDV muafiyeti getiriliyor
 • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV kanunu kapsamına alınmakta
 • Tasarı ile eğitim hizmetleri için ilave 5,000 sözleşmeli öğretmen atama hakkı getiriliyor