9 Temmuz 2020 Perşembe
Ana Sayfa / Ekonomi / Merkez Bankası: Kredi büyümesi devam edecek
kredi

Merkez Bankası: Kredi büyümesi devam edecek

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı yılın ilk Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan bazı mesajlar şöyle:

*Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflatırken, toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmekte

*Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşti

*İktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlarken; enflasyon beklentileri, toplam talep koşulları ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler enflasyon görünümünü olumlu etkilemekte

*Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmekte

*Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmekte

*TCMB tarafından atılan kapsamlı likidite adımları ve yapılan faiz indirimleri, salgının finansal koşullara olumsuz etkilerini sınırlamış, borçlanma maliyetleri geriledi

*Kredilerde 2019 yılının son çeyreğinden itibaren bireysel kredilerle başlayan toparlanma, son dönemde TL cinsi ticari krediler öncülüğünde sürmekte

*Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemlerinin önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edeceği değerlendirilmekte

*Süregelen kredi büyümesi ve son dönemde atılan adımlarla desteklenen aktif kalitesi görünümünün, küresel gelişmeler ve yurt içi iktisadi faaliyetin seyrine göre şekillenmesi beklenmekte

*Bankaların güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte

*TCMB elindeki bütün politika araçlarını, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçlarıdoğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmekte

*Bütçe açığının özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinde belirgin olmak üzere artacağı öngörülmekte

*Salgının etkilerinin yılın ikinci yarısına uzaması, varlık kalitesi, banka kârlilıkları ve sermaye yeterliliği üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabilecek

*Salgınının yol açtığı belirsizlik ortamının, yatırımları bir süre erteleyebileceği öngörülmekte

*Özellikle gelişmiş ülkelerce uygulanan genişleyici para politikaları sonucunda oluşabilecek olumlu küresel likiditekoşullarının risk primlerine düşürücü yönde etki yapabileceği düşünülmekte

*Dönemsel olarak hızlanan kredi artışının, ekonomideki nakit akışının olağan seyrine dönmeye başlaması ile birlikte önümüzdeki dönemdenormalleşmesi öngörülmekte

*(Bankacılıkta) alınan önlemler sonucunda kredi piyasasının etkin çalışmaya devam edeceği ve faiz oranlarındaki gerilemenin aktif kalitesindeki olası bozulmayı azaltacağı değerlendirilmekte

*Üç kamu mevduat bankasının çekirdek sermayelerinin TVF tarafından toplam 21 milyar TL aktarılması sektörün syrgörünümünü desteklemekte

*Cari işlemler hesabının 2020 yılında ılımlı bir seyir izleyeceği ve yılın ikinci yarısında dış finansman ihtiyacıyaratmayacağı öngörülmekte

*Son dönemde koronavirüs salgınının istihdam piyasasını olumsuz etkilemesiyleissizlikteki yaşanacak artışın takip eden dönemde TGA’ya yansımalarının olması beklenmekte

*TGA’ya geçiş süresinin 180 güne çıkması, bankaların borç otelemeleri, kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulmasığıbı politika adımlarıyla geçişlerin daha yavaş olabileceği öngörülmekte

*Bankacılık sektörünün mevcut sermaye yapısının oluşabilecek aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu değerlendirilmekte