14 Aralık 2018 Cuma
Ana Sayfa / İhaleler / Nilüfer Belediyesi 23 dönüm konut alanı satacak
satılık arsa

Nilüfer Belediyesi 23 dönüm konut alanı satacak

Nilüfer Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 23 bin 489 metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

İrfaniye Mahallesi’nde yer alan ve imar planlarında konut alanı olarak görünen arazi için 18 milyon 800 bin lira değer biçildi.

27 Aralık 2017 günü saat 14.00’de düzenlenecek ihaleye katılım için 564 bin lira geçici teminat isteniyor.

Kapalı Teklif Usulü ile ihalenin şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) 2017 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekiyor.