23 Ocak 2019 Çarşamba
Ana Sayfa / İhaleler / Şile Belediyesi arsa satacak
silivri arsa

Şile Belediyesi arsa satacak

Şile Belediyesi sahibi olduğu 4 bin 560 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı satışa çıkardı. Ticaret ve konut imarlı arsa Balıbey Mahallesi, 140 ada / 1 parselde yer alıyor.

8 milyon 208 bin lira değer biçilen satılık arsa için 15 Şubat 2018 tarihinde ihale düzenlenecek.

Saat 11.30’da başlayacak ihale kapalı teklif usulü yapılacak.

246 bin lira geçici teminat istenen arsanın ihale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya 250 TL karşılığında satın alınabilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. GERÇEK KİŞİLER
a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
2. TÜZEL KİŞİLER
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.