25 Haziran 2018 Pazartesi
Ana Sayfa / İhaleler / Silifke Belediyesi 18 adet arsa satacak
Nuvo Dragos
satılık arsa

Silifke Belediyesi 18 adet arsa satacak

Mersin Silifke Belediye Başkanlığı, 18 adet arsayı satışa çıkardı. 13 Eylül 2017 günü Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacak taşınmazlar şöyle:

 

Mahallesi/
Mevkii
İmar Durumu Arsa
M2
Muhammen
Satış Bedeli
Taşucu Mah B-5 121,82 49.000,00 TL
Bucaklı Mah (Bodubeleni) A-2 346,03 48.500,00 TL
Olukbaşı Mah. A-2 195,00 18.000,00 TL
Olukbaşı Mah. A-2 327,00 30.000,00 TL
Çamlıbel Mah. (Bükdeğirmeni) Plansız Alan 696,74 21.000,00 TL
Kapızlı Mah. (Sazbaşı) E-1.20 307,83 92.500,00 TL
Taşucu Mah. (Ahmet Fakılı) A-2 92,00 37.000,00 TL
Taşucu Mah. Hmax=Serbest E-1.50 5564,09 1.307.562,00 TL
Taşucu Mah. Hmax=Serbest E-1.50 6000,00 1.410.000,00 TL
Taşucu Mah Hmax=Serbest E-1.50 6000,00 1.410.000,00 TL
Kapızlı Mah E-1.35 804,13 241.250,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 800,00 240.000,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 881,58 264.500,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 947,72 284.400,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 827,98 248.400,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 845,34 253.700,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 858,06 257.500,00 TL
Kapızlı Mah. E-1.35 662,49 200.000,00 TL

İhale Silifke Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorunda.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. En geç 13 Eylül 2017 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İstekliler Gerçek kişiler olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c) İstekliler Gerçek Kişiler için vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

e) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

1 – Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

2 – Dernek, Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

3 – Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

f) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabacıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

h) Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir