25 Şubat 2020 Salı
Ana Sayfa / Güncel / Zorunlu deprem sigortasında asgari prim tutarı yükseldi
hesap

Zorunlu deprem sigortasında asgari prim tutarı yükseldi

31 Aralık 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde değişikliğe gidildi.

Asgari prim tutarları artırıldı. Deprem risk bölgesi sayısı asgari prim tutarı açısından beş bölgeden yedi bölgeye çıkarıldı.

Tebliğin ikinci maddesinin birinci paragrafı “Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz.” şeklinde değiştirildi.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseltildi.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için bin 134, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak.

Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi tutulacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.